V zadnjih letih je moč opaziti porast tehničnih intervencij (prometne nesreče, poplave, vetrolom, …), ki v odstotkih obsegajo skoraj polovico vseh intervencij. V Gasilsko reševalni službi smo se zato odločili, da bomo za vsakega gasilca priskrbeli lahko tehnično obleko. Lahka tehnična obleka omogoča lažje delo, saj je bolj ergonomična in lažja za nošenje. Poleg vseh tehničnih intervencij pa se obleka lahko uporablja tudi za požare v naravnem okolju.

 

Z uporabo tehnične obleke bomo varčevali s težko ognjevarno obleko, ki je bila do sedaj uporabljena za vsako intervencijo in je bila tako hitreje obrabljena. Vsak gasilec je prejel dvodelno lahko tehnično obleko, lahko tehnično čelado, nizke zaščitne škornje in par tehničnih rokavic.