STATISTIKA INTERVENCIJ

ŠTEVILO POSREDOVANJ GASILSKO REŠEVALNE SLUŽBE KRANJ 2021

POŽARI

NESREČE Z NEVARNO SNOVJO - EKOLOŠKE NESREČE

PROMETNE NESREČE

POŽARNI ALARMI

TEHNIČNE INTERVENCIJE

Skupno število posredovanj GARS Kranj v letu 2021

PRIMERJAVA ŠTEVILA INTERVENCIJ
Chart by Visualizer
TENDENCA NARAŠČANJA / PADANJA ŠTEVILA INTERVENCIJ
Chart by Visualizer
PRIMERJAVA ŠTEVILA INTERVENCIJ PO PODROČJIH
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer