IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE O POŽARNI PREVENTIVI

USPOSABLJANJE S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM

Gasilsko reševalna služba Kranj v sklopu preventivnih aktivnosti izvaja tudi usposabljanja na področju varstva pred požarom. Zakonski predpisi, ki podrobneje opredeljujejo usposabljanje, so:

Za vsako vrsto usposabljanja (ob nastopu dela, periodično usposabljanje, usposabljanje odgovornih oseb za gašenje, izvajanje evakuacije ipd.) se pripravi ustrezen program, ki strokovno obravnava to tematiko. Posamezna tematika se obravnava tako teoretično kot tudi v sklopu praktičnega dela.

Izvajalci usposabljanja imajo ustrezna strokovna pooblastila ter so usposobljeni tako glede zahtev po strokovni izobrazbi kot pridobljenih pedagoških znanjih. Svojo razlago strokovno obogatijo s številnimi praktičnimi izkušnjami, ki jih kot gasilci pridobijo pri svojem delu.

Delovni čas

Po predhodni najavi.

Ponedeljek – petek: 7:00 – 15:00
Sobota in nedelja: zaprto

Kontakt

+386 4 23 75 263

preventiva@gasilcikranj.si

STORITVE