PODROČJE DELOVANJA

Področje delovanja obsega Mestno občino Kranj, pogodbeno pa še občine Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. V Škofji Loki in Tržiču GARS Kranj posreduje ob požarih v industriji in visokih objektih, predvsem z avtolestvijo in avtocisterno. Novo avtolestev so sofinancirale vse zgoraj naštete občine.

Obseg delovanja GARS Kranj: gašenje požarov, reševanje ob  prometnih nesrečah, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje iz višin in globin, reševanje iz in na vodi, reševanje pri delovnih nesrečah, reševanje živali, reševanje ob naravnih  in drugih nesrečah, reševanje iz dvigal, iskalne akcije …

Reševanje ob prometnih nesrečah, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje na in iz vode, množični dekontaminaciji je del nalog ki izhaja iz pooblastila države gasilskim enotam širšega pomena. Področje opravljanja teh nalog obsega občine Kranj, Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor, del občine Radovljica in Tržič. Pri teh nalogah smo lahko poklicani tudi na druga območja v državi.

Uspešnost našega posredovanja je poleg ustrezne številčnosti odvisna od opremljenosti enote ter znanja uporabe opreme in orodij, s katerimi razpolagamo.