KAKO POSTANEM GASILEC

KAKO POTEKA IZBIRNI POSTOPEK ZA NOVE GASILCE?

V Gasilsko reševalni službi Kranj v skladu z letnim kadrovskim in finančnim načrtom objavimo razpis za prosto/-a delovno/-a mesto/-a »KANDIDAT ZA GASILCA«.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:

1. Obvezni pogoji so:

 • zaključena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba (V. stopnja),
 • psihofizična in zdravstvena sposobnost,
 • izpit za voznika kategorije B,
 • dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

2. Zaželeni pogoji, ki niso obvezni, so:

 • izpit za voznika kategorij C, E,
 • izkušnje na področju zaščite, reševanja in pomoči,
 • uporabna znanja (gasilstvo, potapljanje, plavanje, plezanje/vrvna tehnika, medicina ipd.).

Kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, povabimo na opravljanje preizkusa psihofizičnih sposobnosti

1. Preizkus fizičnih sposobnosti

a.) Plavanje v olimpijskem bazenu v Kranju

 • plavanje  v prostem slogu 200 m: kandidat mora preplavati 8 dolžin bazena (prosta izbira plavalne tehnike), maksimalni čas je 4 minute,
 • plavanje na mestu: komolci kandidata morajo biti med plavanjem nad gladino vode, minimalni čas je 1 minuta,
 • plavanje pod vodo: kandidat mora preplavati dolžino bazena, tako da je njegovo telo pod vodo (v primeru samo potopljenega obraza velja dolžina ob dvigu), minimalna dolžina je 15 metrov, čas se ne meri,
 • plavanje z dihalko: kandidat mora preplavati 1 dolžino bazena z dihalko, maska je nameščena na čelu, obraz mora imeti potopljen v vodi, prosta izbira plavalne tehnike, čas se ne meri.

b.) Kandidat začne s prehodom čez oviro (h = 2 m), nato nadaljuje skozi tunel (l = 6 m). Za tunelom je treba napraviti 3 prevale, nato sledi plezanje po vrvi (do višine 6 m). Sledi ponovitev vseh vaj (1-krat).b.) Preizkus na poligonu z ovirami v GARS Kranj

c.) Preizkus sposobnosti obvladovanja višine

 • kandidat, opremljen z reševalnim pasom, se mora povzpeti po gasilski lestvi na višino 30 m. Med vzpenjanjem je varovan z vrvjo.

d.) Preizkus splošnih telesnih sposobnosti

 • zgibi v vesi: normativ je 5 zgibov,
 • trebušnjaki: normativ je 34 trebušnjakov v minuti,
 • počepi z obremenitvijo (30 kg): normativ je 23 počepov v minuti,
 • dvigovanje uteži (30 kg): normativ je 25 dvigov v minuti (kandidat leži na klopi),
 • tek na 2400 m: maksimalni čas je 11 minut 30 sekund.

2. Preizkus psihičnih sposobnosti in razgovor s komisijo

Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje objavljenega razpisa povabimo na fizično testiranje, na razgovor s psihologom in komisijo. Fizično testiranje in oba razgovora so ovrednoteni s točkami. Izbran je kandidat oziroma kandidati, ki dosežejo največje število točk.

Po končanem izbirnem postopku se izbranega kandidata ali kandidate (glede na število razpisanih prostih mest) napoti na obvezni usmerjeni preventivni zdravniški pregled. Ko je uspešno opravljen, sledi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in napotitev na usposabljanje za delo poklicnega gasilca (gasilska šola).

Po uspešnem zaključku šolanja je kandidat razporejen v eno od izmen v javnem zavodu. Delo v izmenah poteka v delovnem ciklusu 12 ur dnevne službe – 24 ur prosto – 12 ur nočne službe – 48 ur prosto.

Delovno razmerje se sklene za določen čas zaradi dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in pripravljalnega obdobja v zavodu (6 mesecev + 6 mesecev).

Po uspešnem izobraževanju in pripravljalnem obdobju sledi zaposlitev na delovno mesto »GASILEC« za nedoločen čas.