PREGLED IN MERITVE HIDRANTOV

Gasilsko reševalna služba v sklopu te storitve izvaja redne letne preglede hidrantov in opreme ter meritve zmogljivosti hidrantnega omrežja.

 

1. Redni letni pregledi hidrantov in opreme

Za zagotavljanje brezhibnosti opreme za gašenje, kamor spadajo tudi hidranti in njihova oprema, morajo biti tudi hidranti in njihova oprema stalno nadzorovani in brezhibni. To dosežemo z rednimi letnimi pregledi stanja opreme in njihovega preizkusa. Redne letne preglede hidrantov praviloma izvajamo v sklopu pregleda gasilnikov.

 

2. Meritve zmogljivosti hidrantnega omrežja

Ob vsaki novogradnji ali rekonstrukciji hidrantnega omrežja mora upravičenec oz. lastnik pridobiti tudi izkaz o meritvi zmogljivosti hidrantnega omrežja in njegovi ustreznosti s projektom. Zahtevana zmogljivost hidrantnega omrežja mora biti večja oziroma vsaj enaka, kot je določeno v projektu požarne varnosti.

 

Pred izvedbo meritve potrebujemo (na vpogled) projektno dokumentacijo objekta, ki opredeljuje te zahteve.

Delovni čas

Ponedeljek – petek: 7:00 – 15:00
Sobota in nedelja: zaprto

Kontakt

+386 4 23 75 263
preventiva@gasilcikranj.si
STORITVE