Regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite, s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2020 na Gorenjskem, je bila v Dvorani Janeza Filipiča v Naklem, v četrtek 5. marca 2020.

Na slovesnosti so priznanja Civilne zaščite vročili zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2019.

Med prejemniki so bili tudi Andraž Šifrer – poveljnik javne gasilske službe MO Kranj, Sašo Govekar – poveljnik CZ MO Kranj in Vid Krčmar – namestnik poveljnika CZ MO Kranj in Primož Štraus – Poveljstvo GZ MO Kranj. Vsem prejemnikom nagrad čestitamo!

FOTO: Tina Dokl