S ponosom sporočamo, da so občani Mestne občine Kranj od danes naprej varnejši. V gasilski dom smo zapeljali novo gasilsko cisterno AC 45/120, katera nam bo zelo olajšala delo na intervencijah. Na požarne intervencije bomo tako z novim vozilom pripeljali kar 12.000 litrov vode. V naslednjih dneh sledi izobraževanje in usposabljanje za upravljanje z vozilom. Kasneje bomo izvedli tudi uradni prevzem vozila ter predajo dosedanje gasilske cisterne AC 7000 v upravljanje enemu izmed PGD v GZ MO Kranj. S tem skrbimo za čimboljšo opremljenost gasilskih enot v MO Kranj. Zahvala županu MO Kranj Matjažu Rakovcu, podžupanoma Janezu Černetu in Robertu Nograšku, mestnemu svetu ter CZ MO Kranj. S skupnimi močmi skrbimo za povečanje varnosti občanov.