Leto 2020 bo za Gasilsko reševalno službo Kranj verjetno posebno zaradi vseh pomembnih novosti. Poleg novih vozil, ki smo jih pripeljali v garažo, je pomembna tudi uvedba lastne dispečerske službe. Do sedaj smo bili edina poklicna enota brez svojega dispečerja, od leta 2021 pa bomo tudi mi lahko pri klicu na pomoč pridobili več informacij, ki so pomembne za naše interveniranje.

Poleg nove dispečerske sobe smo preuredili garderobe za intervencijske obleke, naredili novo pralnico in sušilnico ter pisarni za vodjo izmene in poveljnika operative. V štiriindvajsetih letih, odkar je bil zgrajen nov gasilski dom, je to ena izmed večjih prenov.