V sredo, 27. 1. 2021, ob 16:18 smo posredovali gasilci GARS Kranj in PGD Kranj-Primskovo v Kranju, na Ulici XXXI. divizije, kjer se je iz objekta Osnovne šole Simona Jenka pojavil dim. Gasilci smo s pomočjo avto-lestve vstopili v objekt, kjer smo ugotovili, da pušča vroča voda centralne napeljave v eni izmed učilnic. Zaprli smo vodo, dežurni električar pa je izklopil elektriko.