Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Le s požarno preventivo lahko omilimo ali celo preprečimo škodo, ki nastane zaradi požara. Zato smo naš gasilski dom opremili z najnovejšo tehnologijo požarnega varovanja podjetja Detektor sistemi d.o.o., ki nam je po celotnem domu namestilo sistem aktivne požarne zaščite (dimni javljalniki, ročni javljalniki, javljalniki za ogljikov monoksid ter toplotni javljalniki).

Kot prva poklicna gasilska enota v Sloveniji smo namestili tudi avtomatski dimni javljalnik v intervencijsko vozilo. V primeru aktiviranja javljalnika, se alarm prenese v dispečersko sobo.