Gasilsko reševalna služba Kranj je bogatejša za novo gasilsko vozilo za prevoz moštva na dnevne naloge in nov gasilsko-reševalni čoln. Vrednost nakupa obeh vozil je 108.000 evrov, ki se pokrije iz namenskih sredstev požarne takse.

Trenutno ima poklicna gasilska enota GARS Kranj eno vozilo za prevoz moštva. Pri izvajanju nalog pa se je pokazalo, da je potreben nakup še enega. Novo vozilo prvenstveno ni namenjeno za intervencijsko uporabo, vendar ga vsakodnevno večkrat potrebujejo. Uporabljali ga bodo za prevoze na strokovna usposabljanja in izobraževanja ter v primeru večjega intervencijskega dogodka tudi za prevoz moštva na lokacijo. Vozilo je proizvajalca MAN, ima devet sedežev, zaradi voznih lastnosti in varnosti ima pogona 4 x 4 z avtomatskim menjalnikom.

»Med drugim je vozilo primerno tudi za spremljanje gasilskega konvoja vozil na intervencije ter vleko priklopnih vozil v vseh vremenskih pogojih ter stanjih na cestah. Vozno je z vozniškim dovoljenjem kategorije B. Na vozilu je vgrajena specialna svetlobna in zvočna signalizacija, modre in bele LED bliskavice ter sirena, in UKV postaja,« je povedal direktor GARS Kranj Tomaž Vilfan.

GARS Kranj je v preteklosti imel v seznamu svoje opreme tudi dva gasilsko-reševalna čolna. »Kot gasilska enota širšega pomena smo določeni za reševanje na vodi in iz nje. Pokrivamo območje južnega dela Gorenjske do Lesc, ob večjih intervencijah tudi višje. Na tem območju je več rek, Sava, Kokra, Tržiška Bistrica, obe Sori, ter jezer in bajerjev. Za tovrstna posredovanja zagotovo potrebujemo tudi čoln za reševanje na vodi,« je potrebo po novem vodnem vozilu, ki nadomešča dotrajano, pojasnil direktor GARS Kraj Tomaž Vilfan. Kupili smo čoln proizvajalca Marinar s Kokrice pri Kranju, dolžine pet metrov in z motorjem 70 KM.

Besedilo in foto: Kranj.si