Danes smo se usposabljali na skupnih vajah z reševalci in zdravniki NMP. Vaje so potekale na štirih delovnih točkah. Enako usposabljanje za drugo polovico gasilcev in reševalcev bo v začetku junija.
S skupnimi vajami se izboljša medsebojno sodelovanje na intervencijah, kar je bistvenega pomena za uspešen zaključek intervencije.