HTRV – HITRO TEHNIČNO REŠEVALNO VOZILO

  • Oprema za zavarovanje kraja nezgode
  • Oprema za vodenje intervencij
  • Oprema za nudenje prve in nujne medicinske pomoči
  • AED
  • Zajemalna nosila
  • Osnovna oprema za posredovanje ob prometnih nesrečah
  • 2 izolirna dihalna aparata
  • 2 gasilnika eko-pena 9 l
  • Oprema za detekcijo plinov
  • Ročno orodje
VOZILA